BỘ PHẬN CHÂN NỐI BỘ LỌC NƯỚC JURA CLARIS SMART

extension-jura-claris-smartextension-jura-claris-smart
Care_ClSmartExt_angular_pss_Office_12150Care_ClSmartExt_angular_pss_Office_12150

BỘ PHẬN CHÂN NỐI BỘ LỌC NƯỚC JURA CLARIS SMART

  • Mô tả

Mô tả

BỘ PHẬN CHÂN GIỮ BỘ LỌC NƯỚC
JURA CLARIS SMART

Sử dụng cho việc giữ bộ lọc nước Jura Claris Smart bên trong bình chứa nước của máy pha cafe JURA.