BỘ PHẬN CHÂN NỐI BỘ LỌC NƯỚC JURA CLARIS SMART - EPICURE

BỘ PHẬN CHÂN NỐI BỘ LỌC NƯỚC JURA CLARIS SMART

Sử dụng cho việc giữ bộ lọc nước Jura Claris Smart bên trong bình chứa nước của máy pha cafe JURA.

For : E6 – E8 (ver.2019-2020)

Mô tả

BỘ PHẬN CHÂN GIỮ BỘ LỌC NƯỚC
JURA CLARIS SMART

Sử dụng cho việc giữ bộ lọc nước Jura Claris Smart bên trong bình chứa nước của máy pha cafe JURA.

For : E6 – E8 (ver.2019-2020)

BỘ PHẬN CHÂN NỐI BỘ LỌC NƯỚC JURA CLARIS SMART
Chuyển lên trên