Giấy lọc cà phê (trà) Animo - EPICURE

Giấy lọc cà phê (trà) Animo

Mô tả

Giấy lọc cà phê hiệu Animo được chia thành 3 loại, dành cho máy pha cà phê Animo tại Việt Nam:

animo-filter-paper-box-90-250Dành cho Animo Excelso + MT 200W:
+ Kích thước: 90/250 mm (Đáy/Miệng)
+ Đóng gói: 1000 tờ / hộp+ Code: 01088

 

 

 

animo-filter-paper-box-101-317Dành cho Animo Container 5 lít :
+ Kích thước: 101/317 mm (Đáy/Miệng)
+ Đóng gói: 500 tờ / hộp
+ Code: 01115

 

 

 

 

 

animo-filter-paper-box-152-457 Dành cho Animo Container 10 lít :
+ Kích thước: 152/457 mm (Đáy/Miệng)
+ Đóng gói: 500 tờ / hộp
+ Code: 01116

 

 

 

 

Giấy lọc cà phê (trà) Animo
Chuyển lên trên