Còn hàng
Trạng Thái: CÒN HÀNG

1,749,000 1,749,000

  • Thông tin về lượng sữa trong thiết bị Cool Control
  • Kết nối với máy pha cafe

Mô tả

1. Mô tả 

Phụ kiện máy pha cà phê kết nối cho phép giao tiếp không dây giữa máy làm lạnh sữa 1.0L hoặc máy làm lạnh sữa 2.5L và máy pha cà phê.

2. Tính năng

  • Kết nối thông minh giúp khách hàng điều khiển máy làm lạnh sữa một cách thuận tiện.
  • Lưu ý:
    • Máy pha cà phê cá nhân phải được trang bị kết nối thông minh.
    • Ngoài ra, xin lưu ý rằng, máy pha cà phê chỉ có thể được kết nối với ứng dụng của máy làm lạnh hoặc ứng dụng JURA.
Phụ kiện kết nối không dây JURA
Phụ kiện kết nối không dây với máy làm lạnh sữa Jura

3. Thông số

Các loại máy tương thích với sản phẩm:

D6 ENA 8 GIGA X8G2 (EB) S80
D60 GIGA 10 (EA) GIGA X8CG1 WE8 (2016)
E6 (EA) GIGA 6 GIGA X8CG2 (EB) WE8 (2019ff)
E6 (EB) GIGA X3G1 GIGA X9C X10
E6 (EC) GIGA X3G2 (EA) J6 X6
E6 (ECS) GIGA X3CG1 J8 (EA) X6 (EA)
E8 (2015) GIGA X7 J8 twin (EA) X8 (EA)
E8 (2018) GIGA X7C S8 WE6
E8 (EA) GIGA X8G1 S8 (EA) Z6
E80 GIGA X8G2 (EA) S8 (EB) Z8
D6 ENA 8 GIGA X8G2 (EB) S80
D60 GIGA 10 (EA) GIGA X8CG1 WE8 (2016)
E6 (EA) GIGA 6 GIGA X8CG2 (EB) WE8 (2019ff)
E6 (EB) GIGA X3G1 GIGA X9C X10
E6 (EC) GIGA X3G2 (EA) J6 X6
E6 (ECS) GIGA X3CG1 J8 (EA) X6 (EA)
E8 (2015) GIGA X7 J8 twin (EA) X8 (EA)
E8 (2018) GIGA X7C S8 WE6
E8 (EA) GIGA X8G1 S8 (EA) Z6
E80 GIGA X8G2 (EA) S8 (EB) Z8