KẾT NỐI KHÔNG DÂY CHO THIẾT BỊ GIỮ LẠNH SỮA JURA

600x600_CC_connect600x600_CC_connect
350x525_ConnectionTo_CoolControl_1L350x525_ConnectionTo_CoolControl_1L

KẾT NỐI KHÔNG DÂY CHO THIẾT BỊ GIỮ LẠNH SỮA JURA

  • Mô tả

Mô tả

KẾT NỐI KHÔNG DÂY CHO
THIẾT BỊ GIỮ LẠNH SỮA JURA

Bộ phát không dây cho phép giao tiếp không dây giữa Thiết bị giữ lạnh sữa JURA Cool Controlmáy pha cà phê Jura.
Quan trọng: Máy pha cà phê phải được trang bị Kết nối thông minh.(Smart Connect Kit )
Xin lưu ý rằng máy pha cà phê chỉ có thể được kết nối với thiết bị giữ lạnh sữa JURA hoặc ứng dụng JURA (J.o.e).