Pentair Everpure – USA

Pentair Everpure

Pentair Everpure là một trong những thương hiệu được công nhận nhất trong số các nhà điều hành và quản lý cơ sở dịch vụ thực phẩm, và là một trong những thương hiệu đáng tin cậy nhất bởi những người phục vụ ngành dịch vụ thực phẩm. Danh mục công nghệ và sản phẩm mở rộng của Pentair Everpure được thiết kế với kích thước phù hợp để cung cấp thông số chất lượng nước chính xác cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về thành phần và quy trình nước của người vận hành tại Việt Nam:

  1. Softener: làm mềm nước
  2. 4FC: chuyên dụng cho nước uống tinh khiết
  3. MC2: chuyên dụng cho thiết bị FnB
  4. ES07: chuyên dụng cho pha chế cafe
  5. Claris: chuyên dụng cho pha chế cafe & nước khoáng

Lọc nước chuyên dụng

All in one