Danh mục sản phẩm - WMF CLEANING TABLETS 1.3 G

Learn more about our departments

Description

WMF CLEANING TABLETS 1.3 G

Chuyên dụng: vệ sinh hệ thống cafe

Đóng gói: 100 viên/ hộp

Sản phẩm cân nặng 1.3gr dạng viên mỏng, phù hợp với không gian cối ép mý WMF các models:

  • WMF espresso
  • WMF 1100S
  • WMF 1200S
  • WMF 1200F
  • WMF 1300S (prestolino!)
  • WMF 1400S (presto!)
  • WMF 1300S (2021)
  • WMF 1500S
  • WMF 1500S+
  • WMF 5000S