Danh mục sản phẩm - WMF MILK CLEANER 1.0 L

Learn more about our departments

Description

Dung dịch vệ sinh hệ thống sữa tươi WMF

WMF MILK CLEANER 1.0 L

The WMF Milk Cleaner được dùng để vệ sinh vòi sữa, hệ thống sữa tươi tổng hợp của WMF

Đóng chai: 1 lít

Màu: Xanh