Máy xay cafe Rancilio

Máy xay cafe Rancilio kết cấu 2022, với thay đổi cao cấp từ năm 2022. Sản phẩm máy xafe RANCILIO cho thấy họ đã tiền bộ cả vể máy xay , đời EVO, cà phê được phân bổ vàc chia đều hơn trong tách, và chính xác vể định lượng hơn.