Bộ lọc nước – Giải pháp nguồn nước của bạn

GIẢI PHÁP NGUỒN NƯỚC CỦA BẠN

Lọc nước tinh khiết – bù khoáng – bù ion

Đi kèm với các thiết bị pha chế cà phê sự ưu tiến hàng đầu luôn là một bộ lọc nước khoáng, tinh khiết, tại Epicure chúng tôi luôn mong muốn một sản phẩm bền bỉ và chất lượng từ hạt cho đến tách.

Nước chiếm tới 97% trong cốc cafe bạn uống mỗi ngày, vì thế cà phê ngon thì bạn sẽ cần một nguồn nước sạch và khoáng chất.