Workshop Rancilio tại Cầu Đất Farm

Workshop Rancilio tại Cầu Đất Farm

Buổi Workshop được diễn ra tại số 313 Nguyễn Thị Thập với sự góp mặt của các Barista, anh chị chủ quán và các khách hàng mua cà phê Cầu Đất Farm. Buổi Workshop Rancilio với các thông tin hữu ích cho các anh chị mở quán và pha chế, định hướng mô hình quán cà phê Specialty và quán cà phê cơ bản.

Theo đó là cách tạo lợi nhuận trên sản phẩm, cách để có một tách Espresso chuẩn mực. Theo đó các khách hàng có cơ hội trải nghiệm máy pha cà phê Rancilio Classe 9 USB 2Grs.

Các hình thức bảo dưỡng máy móc cũng như là cách vận hành đươc slideshow trong buổi workshop, góp phần tạo nên giá trị trong cách thức kinh doanh. Một số Barista thông qua cơ hội này có thể trải nghiệm nhiều hơn về cà phê cũng như nắm được quy trình bảo trì/ giữ gìn chiếc máy pha cà phê espresso của chính họ

Share this post