Posts tagged “triển lãm máy pha cà phê”

Tin Tức

Triển lãm và Tài trợ Máy Pha Cà Phê

Triển lãm và Tài trợ máy pha cà phê: trong vòng 3 năm trở lại đây, Epicure Vina – được xem là công ty với quy mô nhỏ và vừa. Tuy vậy các sự kiện chúng tôi tham gia đến mang tầm ãnh hưởng cực lớn trong ngành Cà Phê. Những chương trình đã tham gia: Nhà triển lãm Food & Hotel Vietnam 2015  Nhà triển lãm và tài trợ “Máy Pha Cafe” tại Food & Hotel Vietnam 2017 Triển [...]