thermosiphonic - EPICURE

thermosiphonic

TRUYỀN DẪN CHIẾT XUẤT CÀ PHÊ THERMOSIHPONIC VÀ STEADY BREW

Khi nói về Thermosiphonic chắc hẳn các chuyên gia về máy móc sẽ hiểu được đây là một nguyên lý dẫn nhiệt tốt nhất trong các năm 2007-2018. Định nghĩa “Thermosiphonic“ Nguyên lý Thermosiphonic là hệ thống truyền dẫn nhiệt tuần hoàn nhằm đảm bảo lượng nhiệt độ mất đi ít nhất có thể. Được […]

Chuyển lên trên