6vien-thuoc-ve-sinh-jura

VIÊN NÉN VỆ SINH MÁY PHA CAFE JURA 2 LỚP (6 VIÊN/HỘP)

 • Dùng cho việc vệ sinh máy pha cafe Jura
 • Tẩy rửa mạnh với 2 lớp kép
 • An toàn với chu trình vệ sinh 20 phút
 • Khuyến cáo: 180 tách/ viên (dùng cho máy Jura)
 • Chứng nhận TÜV-certified hygiene

SHOPPING

 • Mô tả

Mô tả

VIÊN NÉN VỆ SINH MÁY PHA CAFE
JURA 2 LỚP (6 VIÊN/HỘP)

 • Dùng cho việc vệ sinh máy pha cafe Jura
 • Tẩy rửa mạnh với 2 lớp kép
 • An toàn với chu trình vệ sinh 20 phút
 • Khuyến cáo: 180 tách/ viên (dùng cho máy Jura)
 • Chứng nhận TÜV-certified hygiene