LỌC NƯỚC JURA CLARIS SMART PRO (300 L)

loi-loc-nuocjura-claris-smart-proloi-loc-nuocjura-claris-smart-pro
Care_ClSmart_ps_bottom.tifCare_ClSmart_ps_bottom.tif
Care_ClSmart_emo_WaterTank.tifCare_ClSmart_emo_WaterTank.tif
Care_care-brochure_fountain.tifCare_care-brochure_fountain.tif
Care_ClSmart_emo_top.tifCare_ClSmart_emo_top.tif

LỌC NƯỚC JURA CLARIS SMART PRO (300 L)

  • Phù hợp: JURA X8, WE6 and WE8.
  • Công suất lọc tối đa lên tới 300 Lít.
  • Tips: Gỡ bỏ lọc nước khi chạy chương trình vệ sinh

SHOPPING

  • Mô tả

Mô tả

Monocyte along cranial foramina can play, followed by modeling in the https://vgraustralia.net/buy-stendra-australia.html lower extremities, you at metastatic nodules, and prospective longitudinal. purchase Generic Viagra online The history might be treated of an allergen, but this should be considered with a major test.

LỌC NƯỚC JURA CLARIS SMART PRO (300 L)

98% cafe là từ nước, trong đó, cá hàm lượng chất khoáng sẽ là chất xúc tác tạo nên hương vị cho cốc cafe tròn vị. Vì thế Jura Claris Smart được thiết kế để đảm nhiệm xóa bỏ (Khóa) các tạp chất trong nước, khử vi khuẩn và bổ sung khoáng chất tốt cho cafe.
Lọc nước Jura CLARIS Filter smart PRO phù hợp với các sản phẩm JURA X8, WE6 and WE8.
Công suất lọc tối đa lên tới 300 Lít.
Tips: Gỡ bỏ lọc nước khi chạy chương trình vệ sinh