WMF MILK CLEANER 1.0 L - EPICURE

WMF MILK CLEANER 1.0 L

  • Đóng chai: 1 lít 
  • Màu: Xanh

SDS An Toàn Vệ Sinh

Mô tả

Dung dịch vệ sinh hệ thống sữa tươi WMF

WMF MILK CLEANER 1.0 L

The WMF Milk Cleaner được dùng để vệ sinh vòi sữa, hệ thống sữa tươi tổng hợp của WMF

Đóng chai: 1 lít

Màu: Xanh

 

WMF MILK CLEANER 1.0 L
Chuyển lên trên