Danh mục sản phẩm - KẾT NỐI KHÔNG DÂY CHO THIẾT BỊ GIỮ LẠNH SỮA JURA

Learn more about our departments

KẾT NỐI KHÔNG DÂY CHO THIẾT BỊ GIỮ LẠNH SỮA JURA

  • Thông tin về lượng sữa trong thiết bị Cool Control
  • Kết nối với máy pha cafe

Description

KẾT NỐI KHÔNG DÂY CHO
THIẾT BỊ GIỮ LẠNH SỮA JURA

Bộ phát không dây cho phép giao tiếp không dây giữa Thiết bị giữ lạnh sữa JURA Cool Controlmáy pha cà phê Jura.
Quan trọng: Máy pha cà phê phải được trang bị Kết nối thông minh.(Smart Connect Kit )
Xin lưu ý rằng máy pha cà phê chỉ có thể được kết nối với thiết bị giữ lạnh sữa JURA hoặc ứng dụng JURA (J.o.e).