Danh mục sản phẩm - Giấy lọc cà phê (trà) Animo

Learn more about our departments

Description

Giấy lọc cà phê hiệu Animo được chia thành 3 loại, dành cho máy pha cà phê Animo tại Việt Nam:

Dành cho Animo Excelso + MT 200W:
+ Kích thước: 90/250 mm (Đáy/Miệng)
+ Đóng gói: 1000 tờ / hộp+ Code: 01088

 

 

 

animo-filter-paper-box-101-317

Dành cho Animo Container 5 lít :
+ Kích thước: 101/317 mm (Đáy/Miệng)
+ Đóng gói: 500 tờ / hộp
+ Code: 01115

 

 

 

 

 

Dành cho Animo Container 10 lít :
+ Kích thước: 152/457 mm (Đáy/Miệng)
+ Đóng gói: 500 tờ / hộp
+ Code: 01116