Danh mục sản phẩm - BỘ PHẬN CHÂN NỐI BỘ LỌC NƯỚC JURA CLARIS SMART

Learn more about our departments

BỘ PHẬN CHÂN NỐI BỘ LỌC NƯỚC JURA CLARIS SMART

Sử dụng cho việc giữ bộ lọc nước Jura Claris Smart bên trong bình chứa nước của máy pha cafe JURA.

For : E6 – E8 (ver.2019-2020)

Description

BỘ PHẬN CHÂN GIỮ BỘ LỌC NƯỚC
JURA CLARIS SMART

Sử dụng cho việc giữ bộ lọc nước Jura Claris Smart bên trong bình chứa nước của máy pha cafe JURA.

For : E6 – E8 (ver.2019-2020)