Phòng Khách/ Phòng Trưng Bày

Máy pha cà phê tự động thường được sử dụng cho các phòng trưng bày/ phòng khách là một trong những chiếc máy có giá trị về thiết kế, chất lượng sản phẩm và thành phẩm cafe khi pha.

Một trong những quyết định đưa ra nhu cầu về khu vực này, các bạn hãy xác định rằng, các bạn có những cuộc họp với khách hàng hoặc gia tăng dịch vụ tại phòng trưng bày của bạn.

Thảo luận với nhau và đưa ra các câu chuyện thì không thể thiếu tách cà phê, một nhân tố xúc tác sự thành công của doanh nghiệp và cơ hội hiểu thêm về đối tác/ khách hàng khi cùng nhau trao đổi câu chuyện của nhau.