Khác - EPICURE

Khác

Đây là một trang đưa đến sự tư vấn cho các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực Horeca. Mang tính chất 50-50 cho sự tư vấn này, bởi vì mỗi một thiết kế, mỗi một kế hoạch kinh doanh và mô hình kinh doanh với xu hướng và khái niệm cũng như mục đích đầu tư mỗi ngày một phát triển, cho nên với tư vấn này chúng tôi đưa ra các sản phẩm có độ tương thích theo khu vực lên tới 50% giá trị sử dụng thực tế.

Hiển thị tất cả 19 kết quả

Chuyển lên trên