lineDON CORTEZ CAFFÉ

Don Cortez Caffé – Một trong những dòng cà phê cao cấp nhất tại Ý, được biết như là loại cà phê cho quý tộc. Tại Việt Nam, Don Cortez đã có mặt đầy đủ dòng – Kỹ Thuật rang: “Ý Cao Cấp”
lineDORDONI CAFFÉ

Dordoni Caffé – Xuất phát từ tỉnh Torrazzo của Ý, với tên gọi Tháp Chuông Cù là nơi hình thành các văn hóa. Dordoni mang đậm bản sắc truyền thống của Ý – Kỹ thuật rang: “Ý Truyền Thống”
lineEROS CAFFÉ

Eros Caffé – Dòng Cà Phê với Gu Việt Nam, rang đậm, thành phần Robusta nhiều hơn Arabica được lựa chọn tinh túy từ vùng Tây Nguyên – Kỹ thuật rang: “Kiểu Ý”