Lưới úp tách Rancilio

Lưới úp tách Rancilio

Lưới úp tách Rancilio

Một trong những cải tiến của Epicure Vina cho sản phẩm Rancilio Classe 5 USB 1 group và 2 groups
Ngày: 18/07/2018
Chi tiết cập nhật: “Lưới úp tách”
Chức năng: tạo sự trao đổi khí cho nhiệt độ từ nồi hơi khi làm khô tách
Với các kích thước tương thích cho khay úp tách, chiếc lưới được sử dụng để tạo cho việc thoát hơi nước trong tách khi các Barista sau khi rửa tách úp lên máy.

Rancilio-Classe-5-USB-Cup-Tray

Lưới úp tách nhựa mềm cho Rancilio Classe 5 USB

Share this post