Hoạt Động Của Trường - EPICURE

Hoạt Động Của Trường

Hiện nay tại công đào tạo Barsita Quận 11 đang có nhiều bạn trẻ theo đuổi ước mơ trở thành Barista chuyên nghiệp.
Để đáp ứng và có các hoạt động giao lưu cà phê , Barista tại Tp.HCM , Cổng Đào tạo Barista Quận 11 đã đưa ra các hoạt động giao lưu như Latte Art, Bổ sung kiến thức sử dụng thiết bị máy pha cà phê Rancilio

 

Hoạt Động Của Trường
Chuyển lên trên