Hot Milk & Milk Foam - EPICURE

Hot Milk & Milk Foam

PREPARATION OF MILK AND MILK FOAM, TEMPERATURE REGULATION

Coffee specialities such as cappuccino, latte macchiato and so on are prepared with milk or milk foam. JURA’s innovative milk foam frothers use revolutionary fine foam technology to create a finely textured milk foam with a long-lasting consistency or to simply heat the milk to the desired temperature.

The ultimate milk foam

Characteristic JURA design reflects precision and quality down to the smallest detail. The new professional fine foam frother on the Jura machines is made from the highest quality materials and has a stunning look and feel. Specially designed for the preparation of speciality coffees with milk and milk foam, it makes latte macchiato and other beverages with the very best fine-textured foam – every time. Graphics and modern animations on the display make it easier than ever to use.

Milk with an ideal temperature of 4 °C combined with optimum hygiene provides
the perfect basis for creating a wide range of recipes.

Optimal your fresh milk to Micro milk foam,
make sure saving milk cost each cup

cappuccino
Scroll to top

THÔNG BÁO !

Hiện nay, khu vực Tp.Hồ Chí Minh đã áp dụng việc cách ly tại nhà theo CT16 "Để Chặn đứng" Dịch Covid-19 đang gia tăng.
Vì vậy, các nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ làm việc tại nhà, nếu bạn cần Tư vấn bán hàng JURA - WMF- Rancilio - Breville, vui lòng liên hệ theo khu vực:

  • Tp.HCM: 079 286 1165 - 093 885 5040
  • Tp.Hà Nội: 024 3219 1309 - 090 692 6919
  • Tp.Đà Nẵng: 023 6388 9454 - 093 324 0072

Ngoài ra »Cửa hàng trực tuyến« của chúng tôi vẫn mở để Cung cấp Sản phẩm, cũng như Thanh toán Trực tuyến trong thời gian làm việc. Vui lòng chờ 2-4 ngày làm việc để sắp xếp Giao hàng. 

Dịch vụ chăm sóc máy móc từ xa: Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi vẫn mở cửa với nhân viên kỹ thuật (được giới hạn dưới 2 người) để phục vụ Sửa chữa các máy pha cafe được giao tới trung tâm. Bạn có thể gửi »Biểu mẫu« và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.