BREW AROMA SYSTEM & PULSE EXTRACTION PROCESS - EPICURE

BREW AROMA SYSTEM & PULSE EXTRACTION PROCESS

INTELLIGENT PRE BREW AROMA SYSTEM (I.P.B.A.S.©) AND PULSE EXTRACTION PROCESS (P.E.P.®)

I.P.B.A.S and P.E.P

I.P.B.A.S. is a pre-brew process that develops the maximum flavour from any blend or roast of coffee. The brewing unit is the central component of a fully automatic coffee machine. The Pulse Extraction Process is used to obtain the maximum aroma even with very small speciality coffees such as an espresso or ristretto. The water is pressed through the ground coffee in short bursts, optimising the extraction time.

Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S)

The Variable Brewing Unit lets you prepare your drinks with anywhere from 5-16 grams of coffee, and JURA’s Intelligent Pre-Brew Aroma System pre-infuses those grounds before brewing to ensure the best possible extraction. You can also make adjustments to the coffee temperature and volume for each individual drink.

Pulse Extraction Process (P.E.P.) Brewing

The E8 employs JURA’s innovative Pulse Extraction Process brewing system. As opposed to a constant flow, water is instead pulsed through the grounds in short intervals that extract greater intensity and aroma while shortening the overall brew time. With P.E.P., espresso and ristretto can be prepared with greater clarity and flavor than ever before.

Discovery Jura machines

Scroll to top

THÔNG BÁO !

Hiện nay, khu vực Tp.Hồ Chí Minh đã áp dụng việc cách ly tại nhà theo CT16 "Để Chặn đứng" Dịch Covid-19 đang gia tăng.
Vì vậy, các nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ làm việc tại nhà, nếu bạn cần Tư vấn bán hàng JURA - WMF- Rancilio - Breville, vui lòng liên hệ theo khu vực:

  • Tp.HCM: 079 286 1165 - 093 885 5040
  • Tp.Hà Nội: 024 3219 1309 - 090 692 6919
  • Tp.Đà Nẵng: 023 6388 9454 - 093 324 0072

Ngoài ra »Cửa hàng trực tuyến« của chúng tôi vẫn mở để Cung cấp Sản phẩm, cũng như Thanh toán Trực tuyến trong thời gian làm việc. Vui lòng chờ 2-4 ngày làm việc để sắp xếp Giao hàng. 

Dịch vụ chăm sóc máy móc từ xa: Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi vẫn mở cửa với nhân viên kỹ thuật (được giới hạn dưới 2 người) để phục vụ Sửa chữa các máy pha cafe được giao tới trung tâm. Bạn có thể gửi »Biểu mẫu« và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.