AROMA Grinder "Swiss Tech" - EPICURE

AROMA Grinder “Swiss Tech”

THE AROMA GRINDER

The coffee beans are freshly ground each time to guarantee maximum flavour. You can adjust the grinder setting to select the fineness of the coffee powder you want. This affects the flow-through time of the water, the so-called extraction time. The finer the powder, the more intensive the flavour.

 

THE MAKING OF A SWISS ENGINEERED GRINDER

Attention to detail is expressed in many ways in every JURA product. One example is the precision aroma grinder that always freshly grinds the coffee beans to just the right fineness for the perfect coffee result. Even its design is a masterpiece of modern engineering in its own right.

Professional Aroma Grinder

12.2%* more aroma and consistently high grind quality over the entire service life are the defining features of the Professional Aroma Grinder. The perfected grinder geometry achieves the optimum grinding curve. So: A higher proportion of fine particles in the grounds guarantees that the flavours unfold to perfection.

*Professional Aroma Grinder compared with conventional grinders

Jura machines range

Scroll to top

THÔNG BÁO !

Hiện nay, khu vực Tp.Hồ Chí Minh đã áp dụng việc cách ly tại nhà theo CT16 "Để Chặn đứng" Dịch Covid-19 đang gia tăng.
Vì vậy, các nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ làm việc tại nhà, nếu bạn cần Tư vấn bán hàng JURA - WMF- Rancilio - Breville, vui lòng liên hệ theo khu vực:

  • Tp.HCM: 079 286 1165 - 093 885 5040
  • Tp.Hà Nội: 024 3219 1309 - 090 692 6919
  • Tp.Đà Nẵng: 023 6388 9454 - 093 324 0072

Ngoài ra »Cửa hàng trực tuyến« của chúng tôi vẫn mở để Cung cấp Sản phẩm, cũng như Thanh toán Trực tuyến trong thời gian làm việc. Vui lòng chờ 2-4 ngày làm việc để sắp xếp Giao hàng. 

Dịch vụ chăm sóc máy móc từ xa: Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi vẫn mở cửa với nhân viên kỹ thuật (được giới hạn dưới 2 người) để phục vụ Sửa chữa các máy pha cafe được giao tới trung tâm. Bạn có thể gửi »Biểu mẫu« và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.