Rancilio Italy Grinders - EPICURE

Rancilio Italy Grinders

Rancilio professional grinders

Developing, manufacturing and distributing a wide range of professional coffee grinders for high-quality coffee “Our grinders, all 100% made in Italy”

KRYO 65 ST | OD

Its die-cast aluminium fins are the heart of the KRYO 65/65 OD. Thanks to its high heat conductivity, aluminium extracts and rapidly dissipates the heat generated by the movement of the burrs. The low position of the motor with respect to the grinding zone reduces the risk of coffee overheating.

Download Catalog

ROCKY SD

The perfect package of looks, durability and precision – to achieve exactly the grind size you want, whether it’s a fine grind for great espresso or a coarser one for drip coffee.

Download Catalog

MD Range

The MD series offers a range of dosing grinders designed to optimize the grinding of every dose of espresso. The powerful motor allows grinding at a low speed, which prevents the bean from overheating to maintain its aroma and keep the flavor intact.

Download Catalog

Scroll to top

THÔNG BÁO !

Hiện nay, khu vực Tp.Hồ Chí Minh đã áp dụng việc cách ly tại nhà theo CT16 "Để Chặn đứng" Dịch Covid-19 đang gia tăng.
Vì vậy, các nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ làm việc tại nhà, nếu bạn cần Tư vấn bán hàng JURA - WMF- Rancilio - Breville, vui lòng liên hệ theo khu vực:

  • Tp.HCM: 079 286 1165 - 093 885 5040
  • Tp.Hà Nội: 024 3219 1309 - 090 692 6919
  • Tp.Đà Nẵng: 023 6388 9454 - 093 324 0072

Ngoài ra »Cửa hàng trực tuyến« của chúng tôi vẫn mở để Cung cấp Sản phẩm, cũng như Thanh toán Trực tuyến trong thời gian làm việc. Vui lòng chờ 2-4 ngày làm việc để sắp xếp Giao hàng. 

Dịch vụ chăm sóc máy móc từ xa: Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi vẫn mở cửa với nhân viên kỹ thuật (được giới hạn dưới 2 người) để phục vụ Sửa chữa các máy pha cafe được giao tới trung tâm. Bạn có thể gửi »Biểu mẫu« và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.