Cunill - Spanish grinder - EPICURE

Cunill – Spanish grinder

THE PASSION EVERY DAY TO EXCEED OURSELVES THROUGH TALENT, THE KEY TO SUCCESS.

Pere Cunill was an entrepreneur advanced for his time. After various forays into different sectors, at the beginning of 1957, he created TALLERES CUNILL, a company dedicated to the manufacture of parts for the Gaggia brand of coffee machines and grinders.

In 1957 Molibar, Bambi and Dosibar coffee grinders saw the light, three spectacular historical examples, hand moulded, cast in sand and equipped with glass dosers and hoppers. With Gaggia, Talleres Cunill produced 200 grinders per month. At the height of the seventies, Pere Cunill began to manufacture his own coffee grinders. Tauro was the first of a series which would revolutionise the sector. During that decade and the following, their production reached more than 1.200 grinders per month.

THE INOX COLLECTION, elegance and prestige.

Highly resistant, brilliant shine.

The widest range of professional grinders with stainless steel bodies on the market, suitable for grinding all types of coffee, for all types of business. Cunill designs the bodies of their own grinders with a superior, highly corrosion-resistant metal alloy with exceptional brilliance.

Scroll to top

THÔNG BÁO !

Hiện nay, khu vực Tp.Hồ Chí Minh đã áp dụng việc cách ly tại nhà theo CT16 "Để Chặn đứng" Dịch Covid-19 đang gia tăng.
Vì vậy, các nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ làm việc tại nhà, nếu bạn cần Tư vấn bán hàng JURA - WMF- Rancilio - Breville, vui lòng liên hệ theo khu vực:

  • Tp.HCM: 079 286 1165 - 093 885 5040
  • Tp.Hà Nội: 024 3219 1309 - 090 692 6919
  • Tp.Đà Nẵng: 023 6388 9454 - 093 324 0072

Ngoài ra »Cửa hàng trực tuyến« của chúng tôi vẫn mở để Cung cấp Sản phẩm, cũng như Thanh toán Trực tuyến trong thời gian làm việc. Vui lòng chờ 2-4 ngày làm việc để sắp xếp Giao hàng. 

Dịch vụ chăm sóc máy móc từ xa: Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi vẫn mở cửa với nhân viên kỹ thuật (được giới hạn dưới 2 người) để phục vụ Sửa chữa các máy pha cafe được giao tới trung tâm. Bạn có thể gửi »Biểu mẫu« và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.