Nhiều triển vọng cho café Việt Nam vào năm 2015

Nhiều triển vọng cho café Việt Nam vào năm 2015

Tại diễn đàn đối thoại về triển vọng của ngành cafe vào tháng 1/12 vừa qua, các chuyên gia đầu ngành cho biết ngành hàng cafe năm vừa qua tăng trưởng khá ổn định, dự kiến năm 2015 sẽ có sự tăng trưởng về số lượng. Đây là năm mà cafe Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội mới để phát triển.

Xuất khẩu cafe là mũi nhọn kinh tế của nước ta trong thời gian qua. No chiến tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Kết quả năm 2014, diện tích quy hoạch cafe được mở rộng với hơn 630.000 ha, sản lượng trên 1,2 triệu tấn. Do vậy, xuất khẩu cafe có ảnh hưởng lớn tổng thu nhập GDP của cả nước.

Diễn biến tình hình sản xuất cafe năm 2014 tăng trưởng đều qua các tháng. Cao điểm nhất là tháng 10, tăng mạnh 33,5 % về khối lượng, 33,1 % về doanh thu so với tháng 10 năm 2013. Khoảng cách chênh lệch giữa giá cafe Việt Nam và các nước trên thế giới được  thu hẹp dần, tiêu thụ trong nước cũng tăng cao hơn.

Theo số liệu ghi chép về tình hình kinh doanh cafe các năm trước, vào thời vụ giá cafe thường giảm. Tuy nhiên, năm 2014 và dự kiến đến năm 2015 giá trong nước và FOB tăng.

Theo ông Đỗ Hà Nam, chủ tịch hội đồng quản trị CTCP tập đoàn intemex, phó chủ tịch hội đồng ca cao Việt Nam, giá trị xuất khẩu cafe tính đến thời điểm này đạt trên 3,2 tỷ. Ông cũng nhận định thêm, năm 2015 giá cafe vẫn sẽ được duy trì, kim ngạch xuất khẩu vẫn sẽ đạt trên 3 tỷ.

café Việt Nam vào năm 2015

Share this post